ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนขวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220484
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  220484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสวนขวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat svngkhung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสวนขวัญ
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5627-7107
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2487
อีเมล์ :
  kq06012552@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตรลาดยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 22:05:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสวนขวัญ


นายโกวิทย์ นิเทศธัญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนขวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน