ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งตัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220487
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  220487
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งตัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantongtan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านทุ่งตัน
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:05:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งตัน


นางสาวรุ่งจิต ทองอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน