ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220488
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  220488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงหล่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Buenglom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบึงหล่ม
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5623-5444
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พศ.2497
อีเมล์ :
  banbuenglom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:56:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม


นางสาวนางสาวพัชรินทร์ ลอยเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน