ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220490
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  220490
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อกะปุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banborkapoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านบ่อกะปุง
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0895682986
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พ.ค.2517
อีเมล์ :
  bkpschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:10:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง


นายสมปอง ระจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน