ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220491
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  220491
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบอนใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbontai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านบ้านหนองบอนใต้
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5639-0195
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  nongbontai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 14:43:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้


สิบเอกยุทธสารท บุญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน