ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220492
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  220492
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนจังหัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonjanghun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงจังหัน
ตำบล :
  เนินขี้เหล็ก
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0898390273
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤศจิกายน 2527
อีเมล์ :
  satasi.kiat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 10:37:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน


นายเกียรติศักดิ์ สาทสิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจังหัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน