ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220494
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  220494
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกระดูกเนื้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbandonkradooknuea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองกระดูกเนื้อ
ตำบล :
  หนองนมวัว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5620-9133
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตรลาดยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองนมวัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 07:54:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ


นางอัญชลี ปั้นนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน