ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาสมุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220495
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  220495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาสมุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkaosamook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาสมุก
ตำบล :
  หนองนมวัว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0898391560
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตรลาดยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองนมวัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08:54:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาสมุก


นางสาวศรัณย์รัชต์ หงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน