ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสีเสียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220498
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  220498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงสีเสียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandungsesead school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงสีเสียด
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056-390021
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน พ.ศ. 2499
อีเมล์ :
  kq06012552@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตรลาดยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:44:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด


นางวรรณภา ยาสุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสีเสียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน