ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงหนองหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220499
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  220499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดงหนองหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdongnongluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงหนองหลวง
ตำบล :
  หนองยาว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5620-9123
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤศจิกายน 2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 16:28:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดงหนองหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงหนองหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน