ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220500
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  220500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองยาว
ตำบล :
  หนองยาว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5620-9226
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  ิBunthamc111@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:07:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองยาว


นายบุญธรรม จันทะรังศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน