ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220501
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  220501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Share a lump rat fellowship
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนเปร็ง
ตำบล :
  หนองยาว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  087-7380552
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05-06-2496
อีเมล์ :
  @hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16:03:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม


นางภัทรวดี สีขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน