ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220503
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  220503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยิ้มแย้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangyimyam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังยิ้มแย้ม
ตำบล :
  หนองยาว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056-009-371
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  wangyimyam56@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:36:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม


นางกชพร แถมพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน