ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220504
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  220504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านวังดินดาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wudbanwungdindad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังดินดาด
ตำบล :
  วังม้า
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5639-0080
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:34:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน