ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220507
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  220507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangmachonprasitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังม้า
ตำบล :
  วังม้า
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5636-4101
โทรสาร :
  056364029
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10:49:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)


นายสมชาย ทับทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน