ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220508
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  220508
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  triprachasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองโพธิ์
ตำบล :
  วังม้า
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี


นายสมยศ สุคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน