ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะเปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220509
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  220509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะเปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkaophao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านเกาะเปา
ตำบล :
  วังม้า
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056-390192
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  watkaophaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 10:06:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะเปา


นางสาวประทิน ชันธ์บุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน