ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220510
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  220510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านดงตาแวน
ตำบล :
  วังม้า
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5688-6083
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  wangsamranschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:46:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสำราญ


นางสีนวล ภักดีตุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน