ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220512
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  220512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนพลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonphong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนพลอง
ตำบล :
  วังเมือง
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2465
อีเมล์ :
  pitakkhunta@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทักษิณบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 22:25:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนพลอง


นายพิทักษ์ ขวัญตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน