ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220513
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  220513
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมาบแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmabkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านมาบแก
ตำบล :
  มาบแก
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5636-4131
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  banmabkae65@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:43:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมาบแก


นางสาวสุวรรณา แถมพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน