ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220514
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  220514
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีไกรลาศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansrikailad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านศรีไกลาศ
ตำบล :
  ห้วยน้ำหอม
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5623-5539
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2509
อีเมล์ :
  srikailat@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยน้ำหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:50:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ


นายอนันต์ ฤทธิ์บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน