ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220517
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020117
รหัส Obec 6 หลัก :
  220517
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะเดาซ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSADAOSAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสะเดาซ้าย
ตำบล :
  ห้วยน้ำหอม
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0899072416
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มีนาคม 2502
อีเมล์ :
  mireal123456@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยน้ำหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย


นายยอดชาย มานิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน