ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220519
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  220519
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุรีรัมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbureerum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบุรีรัมย์
ตำบล :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056-888-441
โทรสาร :
  056-888-441
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11:35:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์


นายไพโรจน์ พรมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน