ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220520
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  220520
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองชำนาญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongchamnan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองชำนาญ
ตำบล :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5639-0054
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กุมภาพันธ์ 2515
อีเมล์ :
  nongchamnan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 22:41:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ


นายถวิล สิริปัญญาธิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชำนาญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน