ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220571
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  220571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองน้ำโจน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KLONGNAMJOEN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคลองน้ำโจน
ตำบล :
  แม่วงก์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5623-8072
โทรสาร :
  0-5623-8072
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กรกฏาคม 2519
อีเมล์ :
  klongnamjoenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วงก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:39:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน


นางสาวเบญญภา ฉัตรธนะปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน