ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220573
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020139
รหัส Obec 6 หลัก :
  220573
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRAISAITHONGPRAYALABLAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านไร่ไทรทอง
ตำบล :
  แม่วงก์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5623-5592
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  กุมภาพันธ์ 2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วงก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 22:37:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล


นายสะพิศ ผิวทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน