ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานตะแบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220574
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  220574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานตะแบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Lantabak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านลานตะแบก
ตำบล :
  แม่วงก์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5639-0048
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วงก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:23:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานตะแบก


นายภูไท สุวรรณเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตะแบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน