ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220575
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  220575
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาแม่กระทู้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaomaekratoo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเขาแม่กระทู้
ตำบล :
  แม่วงก์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5623-8090
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2540
อีเมล์ :
  maekratoo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วงก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มีนาคม 2562 เวลา 09:25:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้


นางสาวรังสินันท์ จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน