ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220576
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  220576
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaluang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสระหลวง
ตำบล :
  แม่วงก์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0887808213
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค. 2537
อีเมล์ :
  banglaibom27@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่วงก์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:47:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน