ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220577
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020169
รหัส Obec 6 หลัก :
  220577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantabaekngamsakatanmayom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านธารมะยม
ตำบล :
  วังซ่าน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0845788769
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  kamolcha.ploy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังซ่านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10:47:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน