ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปราะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220578
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  220578
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปราะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPROE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเปราะ
ตำบล :
  วังซ่าน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5639-0043
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤศจิกายน 2504
อีเมล์ :
  pipatgood@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังซ่านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:18:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปราะ


นายพิพัฒน์ โพธิ์ยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปราะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน