ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220579
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  220579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะแบกงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tabaekngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านตะแบกงาม
ตำบล :
  วังซ่าน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5623-5966
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8กันยายน 2519
อีเมล์ :
  tabaekngam@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังซ่านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10:30:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม


นายสถิต ศรีเขตการณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน