ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220580
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  220580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งรวงทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBantungruangtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่งรวงทอง
ตำบล :
  เขาชนกัน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชนกัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:31:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง


นางสาวจินตนา เหล่าอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน