ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกรุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220581
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020145
รหัส Obec 6 หลัก :
  220581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะกรุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAGRUD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตะกรุด
ตำบล :
  วังซ่าน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056390029
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  panich@212cafe.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังซ่านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:17:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะกรุด


นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน