ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220584
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  220584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Noenmai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเนินใหม่
ตำบล :
  เขาชนกัน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056009334
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   1 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชนกัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:38:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินใหม่


นายเทอดศักดิ์ หอมบานเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน