ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220585
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  220585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังน้ำขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangnamkhao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังน้ำขาว
ตำบล :
  เขาชนกัน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  wangnamkhao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชนกัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 22:21:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว


นางสาวเฉลิมพร กุมภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน