ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220586
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  220586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลุกข่อยน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  talukkhoinam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบล :
  เขาชนกัน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5629-4155
โทรสาร :
  056294155
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  seagram02@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชนกัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14:03:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ


นายมลตรี คำแผลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน