ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังชุมพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220587
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  220587
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังชุมพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangchumporn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองไผ่
ตำบล :
  เขาชนกัน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5637-5025
โทรสาร :
  0-5637-5025
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/4/2520
อีเมล์ :
  wangchumphon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วงก์เขาชนกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชนกัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังชุมพร


นางสาวชญาภา หวลหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชุมพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน