ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังซ่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220588
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  220588
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังซ่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังซ่าน
ตำบล :
  วังซ่าน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0812819343
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ก.ย. 2502
อีเมล์ :
  wangsan_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังซ่านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2561 เวลา 14:24:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังซ่าน


นายศิริกุล ศรีคำขลิบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังซ่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน