ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220589
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  220589
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongmoung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านคลองม่วง
ตำบล :
  วังซ่าน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  097-9386316
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 เมษายน พ.ศ.2516
อีเมล์ :
  aree9664@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังซ่านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 10:57:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองม่วง


นายอารี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน