ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220591
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  220591
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีกัลยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsrikallayanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านวัด
ตำบล :
  วังซ่าน
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056292232
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/08/2501
อีเมล์ :
  watsri54@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังซ่านพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังซ่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:50:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน