ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220593
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  220593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  baanklongsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านคลองไทร
ตำบล :
  แม่เล่ย์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5639-0015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/1/2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เล่ย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เล่ย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองไทร


นายสายชน ลิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน