ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220594
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020125
รหัส Obec 6 หลัก :
  220594
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินดาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHINDAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหินดาด
ตำบล :
  แม่เล่ย์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5629-5190
โทรสาร :
  0-5629-5190
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 สิงหาคม 2517
อีเมล์ :
  hindadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เล่ย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เล่ย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:06:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินดาด


นางปุณยวีร์ โพธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน