ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220595
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  220595
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางสุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pangsudschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านปางสุด
ตำบล :
  แม่เล่ย์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5639-0042
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ย. พ,ศ,2522
อีเมล์ :
  banpangsud@banpangsud.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เล่ย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:46:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางสุด


นายสามารถ ศรีชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน