ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220596
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  220596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBAN MEAWONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตลิ่งสูง
ตำบล :
  แม่เล่ย์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056295167
โทรสาร :
  0-5629-5167
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เล่ย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)


ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน