ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220599
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  220599
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยุบใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYUBYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านยุบใหญ่
ตำบล :
  แม่เล่ย์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0910266147
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤศจิกายน 2540
อีเมล์ :
  Yubyai6002@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เล่ย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เล่ย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยุบใหญ่


นายประสพชัย เสงี่ยมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยุบใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน