ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220601
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  220601
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองไม้
ตำบล :
  แม่เล่ย์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เล่ย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เล่ย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:54:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไม้


นางสาววงเดือน จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน