ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220602
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  220602
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubal Maepoen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสระสวัสดิ์
ตำบล :
  แม่เปิน
อำเภอ :
  แม่เปิน
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0864465686
โทรสาร :
  0864465686
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  info@maepoen.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เปิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เปิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)


นายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน