ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220603
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  220603
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวนป่าแม่กะสี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suanpa Maekasee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแม่กะสี
ตำบล :
  แม่เปิน
อำเภอ :
  แม่เปิน
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  somniang2505@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เปิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เปิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี


นายสำเนียง ฤทธิ์บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน