ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220604
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  220604
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะกรูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baanthamakrood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านไหม่ไทรทอง
ตำบล :
  แม่เปิน
อำเภอ :
  แม่เปิน
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  056380099
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  baanthamakrod@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เปิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เปิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกรูด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน